Veilig betalen met...

Griep of verkouden?

Paracetamol met vitamine C geeft verlichting bij verkoudheid en of griep.

 

Griep en verkoudheid, snel voorbij bij Bik-Bik online

Controleert u ook of dit geneesmiddel wel verkocht mag worden door de juiste aanbieder? 


Check hier of de online aanbieder wel geregistreerd is!

 

Wie kent Old Spice niet?

Old Spice deodorants
Nu verkrijgbaar de deodorants van Old Spice in de geuren:
Original, White Water en Captain!

 

 

Bio-Kult maakt het verschil

 Bio-Kult is ontwikkeld door neuroloog en voedingsdeskundige Dr. Natasha - Campbell McBride voor kinderen en volwassenen met een gevoelige spijsvertering en is uitgegroeid tot het meest aanbev…

Lees meer →

Wat Is Hennepolie En Wat Kun Je Ermee?

 Wat Is Hennepolie En Wat Kun Je Ermee? lepel met olieHennepolie is een olie die wordt gewonnen uit de hennepplant. Alle planten in de cannabis familie kunnen deze olie produceren, maar meesta…

Lees meer →

Nieuwsbrief

Blijf nu op de hoogte van het laatste nieuws en producten met de nieuwsbrief van Bik & Bik Online.

Halamid

Productcode: 100

Halamid  kan gebruikt worden ter bestrijding van bacteriën en virussen in/op :
dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten


transportmiddelen voor dieren
oppervlakken van schoeisel en gereedschappen die in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten worden gebruikt.
apparatuur ten behoeve van de teelt, verwerking en opslag van aardappelen
fruit- en aardappelkisten, in lege bewaarplaatsen

Gebruiksaanwijzing:
Stallen, veewagens, machines, etc. voor het desinfecteren eerst goed reinigen.
De beste methode is eerst aangekoekt vuil los te steken en los materiaal weg te vegen en te verwijderen.
De ruimte is dan "bezemschoon".
Maak de te reinigen oppervlakken nat met water, zodat het vuil kan weken.
Zorg ervoor dat de oppervlakken minimaal 1,5 uur nat blijven.
Om het inweken te versnellen, kan aan het water een middel, bijv.
Vuilbreker , toegevoegd worden.
De inweektijd moet dan minimaal 15 minuten bedragen.
Na het inweken de oppervlakken schoonspuiten met een hogedrukreiniger.
Na het reinigen is het zaak eventuele reinigingsmiddelen en nog loszittend vuil goed weg te spoelen.
Vuistregel : zolang het spoelwater verkleurt, is het oppervlak niet goed genoeg gereinigd.
Trek na het spoelen overtollig water weg.
U kunt direkt na het reinigen gaan desinfecteren.
Voor een optimaal resultaat kunt u volstaan met 2 % Halamid- op te lossen in water (200 gram per 10 liter).
Deze Halamid oplossing heeft minimaal 20 minuten inwerktijd nodig.
De oppervlakken dienen dus zo lang vochtig te blijven. Zorg er daarom voor dat deuren, ramen etc. gesloten zijn en de ventilatie uit staat.
Om het oppervlak voldoende te kunnen bevochtigen, heeft u tussen 250 - 400 ml Halamid oplossing per m² nodig.
Dit is afhankelijk van het absorberend vermogen van het oppervlak en de relatieve vochtigheid van de lucht.
De Halamid oplossing dient met lage druk en grove druppel aangebracht te worden.

Chemisch/technische informatie:

Halamid is een poedervormig desinfectiemiddel op basis van natrium-para-tolueensulfonchlooramide.
De actieve component, uitgedrukt in "actief chloorgehalte" ligt rond de 25%.
Bij een dosering van 0,5% heeft een Halamid-oplossing een actief chloorgehalte van 1250 ppm.
Vaak is dit niet allemaal nodig en wordt dan niet vrijgegeven en blijft dus beschikbaar.
Echter bij sterke verontreiniging staat Halamid die hoeveelheid werkzame stof af die nodig is voor een maximaal desinfectieresultaat, onder wisselende omstandigheden.

halamid
Verschijningsvorm: kristallijn poeder
Kleur: wit
Reuk: zwak chloor
Smeltpunt/smeltraject: ontleedt
Vlampunt: 192ºC (Pensky-Martens, gesloten cup)
Oxiderende eigenschappen: niet bepaald
Oplosbaarheid in water: 150 g/l (25ºC), 100 g/l (15ºC)

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen: ethanol (95%): 75g/l (20ºC)
pH-waarde: 8.0 -10.3 (5% oplossing)

Bestanddelen: 81% natrium-para-tolueensulfonchlooramide.
Het actief chloorgehalte ligt rond de 25%.
Bij een dosering van 0,5% heeft een halamid oplossing een actief chloorgehalte van 1250 ppm.

Veiligheidsinformatie:

Gevaarssymbool: Afbeelding van inwerkend zuur met onderschrift "bijtend"
Bijzondere gevaren: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
Veroorzaakt brandwonden.
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen:
Buiten bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van warmte.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht.
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Draag geschikte ademhalingsbescherming tijdens het aanmaken, mengen en spuiten van het middel.

 

 

Sluiten ↑

Lees meer ↓

€ 8,60
In winkelwagen →

Wist u dat?

Lactose-intolerantie? Wat is dat precies

Drie kwart van volwassen mensen lijdt aan een lactose-intolerantie. Lactose is een disaccharide (dubbele suikermolecuul). Het wordt ook melksuiker genoemd en zit behalve in melk in tal van producte…

Lees meer →

Yoghurt zonder lactose

De yoghurt wordt van melk gemaakt. Je kunt hiervoor geiten- of koemelk gebruiken. In het algemeen zijn de eiwitten van geitenmelk beter verteerbaar. Ingrediënten: een liter volle melk yoghurt …

Lees meer →

Antibiotica effectiever door toevoegen zilver

Antibiotica effectiever door toevoegen zilver' Antibiotica is wel tien tot duizend keer effectiever bij infecties door er zilver aan toe te voegen. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van B…

Lees meer →

Laatst bekeken

  Bik & Bik

  Bik & Bik Online is ontstaan uit een unieke samenwerking van P.J. Bik van Drogisterij Bik uit Leiden en G.J. Bik van Drogisterij de Tulp uit Haarlem. In 2012 is de winkel in Haarlem opgeheven en werkt Bik & Bik uitsluitend vanuit Leiden.

  Contact

  Wilt u contact met ons opnemen?

  Dat kan via onze contactpagina, daar vindt u alle gegevens welke u nodig heeft om met ons contact op te nemen.

   

  Bik & Bik drogisterij | © Copyright 2009 - 2020 | Alle Rechten Voorbehouden | Algemenevoorwaarden | Privacy | Cookies DesignWebwinkelsoftware